RSS
 

30. Z Miastem można wygrać.

11 kwi

„W dniu dzisiejszym (11.04.2006 r.) przed Sądem Okręgowym dla Warszawy-Pragi w Warszawie, zapadł wyrok ODDALAJĄCY powództwo ze strony M.st. Warszawy przeciwko spadkobiercom przedwojennych właścicieli nieruchomości warszawskiej o wydane działki, na której istnieje przedwojenna zabudowa, a wniosek zgłoszony w trybie art. 7 dekretu warszawskiego nie został dotychczas przez Miasto rozpoznany.
Tytułem przypomnienia wskazać należy, że zgodnie z art. 5 dekretu przedmiotowa zabudowa była odrębnym od gruntu przedmiotem własności. Aspekt ten był już wcześniej przedmiotem analiz na łamach niniejszego serwisu.
Z przyjemnością chcę stwierdzić, że współpracując z jedną z warszawskich kancelarii (prowadzącą ww. sprawę), rozwinąłem analizy z niniejszego serwisu w pismach procesowych.
Argumentację tę podzielił Sąd Okręgowy, przyznając ochronę byłym właścicielom (ich spadkobiercom), i oddalając roszczenia Miasta Stołecznego Warszawy.
Wyrok nie jest prawomocny, i zapewne zostanie zaskarżony przez Miasto. Niemniej sądzę, że dla byłych właścicieli jest to ważny sygnał, iż ich racje i uprawnienia nie są obojętne dla niezawisłych Sądów. Należy jednak nie ulegać zwątpieniu i w sposób klarowny przedstawiać swoje racje, tak, aby praworządność nie była tylko pustym słowem.”

——– Wpis pierwotny
——————-
NOTKA REDAKCYJNA
Z DNIA 24.09.2006 R.

Przedmiotowy wyrok stał się prawomocny, gdyż M.st. Warszawa nie wniosło od niego apelacji.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz